Vervaet is partner van Econutri

Vervaet is partner van Econutri

7 maart 2023

Vervaet is partner van EcoNutri. Het Europees gesubsidieerde Econutri zet zich in voor het volgende: Innovatieve concepten en technologieën voor ecologisch duurzaam nutriëntenbeheer in de landbouw met als doel verontreiniging van bodem, water en lucht te voorkomen, te beperken en te elimineren.

Het doel van ECONUTRI is het optimaliseren en op commercieel niveau valideren van technologieën voor nutriëntenbeheer die de verontreiniging door stikstof (N) en fosfor (P) minimaliseren of zelfs elimineren door de N-emissies naar bodem, water en lucht en de P-emissies naar waterbronnen te beperken.

 

Meer informatie op: https://econutri-project.eu/